AMISTAR XTRA 280 SC

Amistar Xtra 280 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych rzepaku ozimego.

SUBSTANCJE AKTYWNE

 • azoksystrobina 200g/l (strobiluryny)
 • cyprokonazol 80 g/l (triazole)

ZALETY

 • Długi okres działania.
 • Dwie substancje aktywne działają zapobiegawczo oraz interwencyjnie.
 • Udowodniony efekt plonotwórczy, również w warunkach niskiego porażenia.

Specyfikacja produktu

ZASTOSOWANIE, TERMINY I DAWKI

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od poczatku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 60 -69)

Spektrum zwalczanych chorób: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

EXTRA SKUTECZNOŚĆ

 • znakomita ochrona przeciwko chorobom okresu kwitnienia
 • długie działanie zapobiegawcze – Technologia AMISTAR®
 • działanie interwencyjne – cyprokonazol

EXTRA PLON

 • efekt zieloności – dzięki intensywniejszej fotosyntezie roślina efektywniej wykorzystuje asymilaty
 • zwiększenie plonów również w warunkach niskiego porażenia

EXTRA ZYSK

 • udowodniony wysoki zwrot z inwestycji (m.in. wg SPZO – czeski związek producentów i przetwórców rzepaku)
 • element najlepszej technologii fungicydowej