ATLANTIS 12 OD

Herbicyd

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.

Działanie

Środek pobierany jest poprzez liście w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Widocznymi objawami działania środka są: wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu pierwszych kilku dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne zamieranie roślin. Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.

Specyfikacja produktu

UPRAWA / AGROFAG / ZALECANA DAWKA
UprawaAgrofagZalecana dawka
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeGwiazdnica pospolita0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeKomosa biała0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeMaruna bezwonna0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeMiotła zbożowa0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeNiezapominajka polna0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeOwies głuchy0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeRumian polny0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeSamosiewy rzepaku0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeStokłosa żytnia0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeTasznik pospolity0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeTobołki polne0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeWyczyniec polny0,45-1,2 l/ha
Pszenica ozima, pszenzyto ozimeGorczyca polna0,45-1,2 l/ha
ŻytoGorczyca polna0,45 l/ha
ŻytoGwiazdnica pospolita0,45 l/ha
ŻytoKomosa biała0,45 l/ha
ŻytoMaruna bezwonna0,45 l/ha
ŻytoMiotła zbożowa0,45 l/ha
ŻytoNiezapominajka polna0,45 l/ha
ŻytoOwies głuchy0,45 l/ha
ŻytoRumian polny0,45 l/ha
ŻytoSamosiewy rzepaku0,45 l/ha
ŻytoStokłosa żytnia0,45 l/ha
ŻytoTasznik pospolity0,45 l/ha
ŻytoTobołki polne0,45 l/ha
ŻytoWyczyniec polny0,45 l/ha
STOSOWANIE PRODUKTU
Pszenica ozima, pszenzyto ozime
Zwalczane agrofagi
 • Gorczyca polna
 • Gwiazdnica pospolita
 • Komosa biała
 • Maruna bezwonna
 • Miotła zbożowa
 • Niezapominajka polna
 • Owies głuchy
 • Rumian polny
 • Samosiewy rzepaku
 • Stokłosa żytnia
 • Tasznik pospolity
 • Tobołki polne
 • Wyczyniec polny
Dawka0,45-1,2 l/ha
Termin stosowaniaOpryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło.
Rodzaj zabieguZalecana opryskiwanie: średniokropliste.
UwagiZalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwagi ogólneDo zwalczania miotły zbożowej i wrażliwych chwastów chwastów dwuliściennych środek stosować w dawce 0,45-0,6 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczania i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju).
Do zwalczania owsa głuchego, stokłosy żytniej, wyczyńca polnego środek stosować w dawce 0,9-1,2 l/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju).
Zalecany zabiegZalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny następczeŚrodek rozkłada się w glebie i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, gdy jesienią zastosowano do 0,9 l/ha środka na hektar po wykonaniu orki (na głębokość 25 cm) wiosną można uprawiać zboża jare, groch, kukurydzę, lucernę, gdy środek zastosowano wiosna po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą.
Żyto
Zwalczane agrofagi
 • Gorczyca polna
 • Gwiazdnica pospolita
 • Komosa biała
 • Maruna bezwonna
 • Miotła zbożowa
 • Niezapominajka polna
 • Owies głuchy
 • Rumian polny
 • Samosiewy rzepaku
 • Stokłosa żytnia
 • Tasznik pospolity
 • Tobołki polne
 • Wyczyniec polny
Dawka0,45 l/ha
Termin stosowaniaZabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji w fazie krzewienia od początku strzelania w źdźbło.
Rodzaj zabieguZalecana opryskiwanie: średniokropliste.
UwagiZalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Celem rozszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie środek Atlantis 12 OD można łącznie stosować ze środkami: Grodyl 75 WG, Sekator 125 OD, Mustang 306 SE oraz Granstar 75 WG w następujących dawkach:
Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Grodyl 75 WG 40 g/ha lub
Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha lub
Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha lub
Atlantis 12 OD 0,45 l/ha + Granstar 75 WG 25 g/ha.
Zalecany zabiegZalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny następczeŚrodek rozkłada się w glebie i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, gdy jesienią zastosowano do 0,9 l/ha środka na hektar po wykonaniu orki (na głębokość 25 cm) wiosną można uprawiać zboża jare, groch, kukurydzę, lucernę, gdy środek zastosowano wiosna po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą.