ATTRIBUT 70 SG

Herbicyd

Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, selektywny herbicyd o działaniu układowym, przeznaczony do powschodowego zwalczania głównie chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej.

Działanie

Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest zarówno przez korzenie, jak i liście chwastów i szybko transportowany w roślinie. Jego działanie polega na blokowaniu enzymu syntetazy acetolaktanowej (ALS) w komórkach. Skutkiem działania środka jest ograniczenie lub wstrzymanie wzrostu i karłowacenie chwastów. U nasady blaszek liściowych powstają odbarwienia prowadzące do ich zamierania. Środek działa skutecznie również na chwasty wschodzące kilka tygodni po zabiegu. Działa jednak powoli i pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie 4-6 tygodni od wykonania zabiegu

Specyfikacja produktu

UPRAWA / AGROFAG / ZALECANA DAWKA
UprawaAgrofagZalecana dawka
Pszenica jaraMiotła zbożowa
Pszenica jaraOwies głuchy
Pszenica jaraPerz właściwy
Pszenica jaraSamosiewy rzepaku
Pszenica jaraTasznik pospolity
Pszenica jaraTobołki polne
Pszenica ozima, pszenżyto ozimeMiotła zbożowa60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
Pszenica ozima, pszenżyto ozimeOwies głuchy60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
Pszenica ozima, pszenżyto ozimePerz właściwy60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
Pszenica ozima, pszenżyto ozimeSamosiewy rzepaku60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
Pszenica ozima, pszenżyto ozimeTasznik pospolity60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
Pszenica ozima, pszenżyto ozimeTobołki polne60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
STOSOWANIE PRODUKTU
Pszenica jara
Zwalczane agrofagi
 • Miotła zbożowa
 • Owies głuchy
 • Perz właściwy
 • Samosiewy rzepaku
 • Tasznik pospolity
 • Tobołki polne
Rodzaj zabieguZalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UwagiZalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Po kilku dniach od zastosowania środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności, które nie mają wpływu na ilość oraz jakość plonu.
Uwagi ogólneŚrodek stosować na intensywnie rosnące chwasty. Zabieg wykonać, gdy rośliny pszenicy znajdują się w fazie pełni krzewienia. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy owies głuchy lub pozostałe gatunki chwastów wrażliwych osiągnęły fazę wschodów do fazy 2-4 liści.
Zalecany zabiegZalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny następczeNa polach gdzie stosowano Attribut 70 SG nie wysiewać rzepaku ozimego jako rośliny następczej. Po wykonaniu orki na głębokość 10-15 cm jako roślinę następczą można uprawiać jęczmień ozimy. Bez orki po wykonaniu uprawek pożniwnych można uprawiać pozostałe zboża i facelię.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej Attribut 70 SG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm na polu tym można uprawiać pszenicę jarą.
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Zwalczane agrofagi
 • Miotła zbożowa
 • Owies głuchy
 • Perz właściwy
 • Samosiewy rzepaku
 • Tasznik pospolity
 • Tobołki polne
Dawka60 g/ha (zwalczanie miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych oraz ograniczanie rozwoju perzu właściwego), 100 g/ha (zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji).
Termin stosowaniaŚrodek stosować wiosną na intensywnie rosnące chwasty.
Rodzaj zabieguZalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UwagiZalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Po kilku dniach od zastosowania środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności, które nie mają wpływu na ilość oraz jakość plonu.

Uwagi ogólneZabieg wykonać po rozpoczęciu wegetacji do pełni fazy krzewienia zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w fazie wschodów do fazy 2-4 rozkrzewień chwastów jednoliściennych.
W przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego zabieg wykonać, gdy rośliny perzu mają 2-3 liście (5-15 cm wysokości).
Zalecany zabiegZalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny następczeNa polach gdzie stosowano Attribut 70 SG nie wysiewać rzepaku ozimego jako rośliny następczej. Po wykonaniu orki na głębokość 10-15 cm jako roślinę następczą można uprawiać jęczmień ozimy. Bez orki po wykonaniu uprawek pożniwnych można uprawiać pozostałe zboża i facelię.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej Attribut 70 SG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm na polu tym można uprawiać pszenicę jarą.