AXIAL 50 EC

Herbicyd
Nieporównywalna skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych. Doskonałe działanie na miotłę zbożową, owies głuchy, wyczyniec polny, chwastnicę jednostronną oraz wiele innych gatunków chwastów jednoliściennych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Pinoxaden 50 g w 1 litrze środka

ZALETY:

 • Wbudowany adiuwant bazujący na nowoczesnej technologii.
 • Doskonałe mieszanie z wodą.
 • Łatwe przygotowanie jednorodnej i skutecznej cieczy roboczej.
 • Redukcja ilości stosowanych produktów.
 • Odmienny mechanizm działania od powszechnie stosowanych
  w zbożach sulfonylomoczników.
 • Może być stosowany nawet w późniejszym okresie wegetacji.
 • Sprawdzony na milionach hektarów w Europie.

Specyfikacja produktu

ZAKRES STOSOWANIA, UPRAWY I DAWKI

Zakres stosowania:
Jesienią i wiosną od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) miotły zbożowej do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.

Uprawa:
Może być stosowany w uprawach zbożowych:
pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary.

Dawka:
0,6 – 0,9 l/ha miotła zbożowa i owies głuchy,
0,9 – 1,2 l/ha wyczyniec polny.

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

Formulacja Axial 50EC zapewnia wysoką skuteczność zwalczania chwastów jednoliściennych przy zachowaniu pełnej selektywności.

 • Bezpieczny dla rośliny uprawnej niezaleznie od fazy rozwojowej
 • Daje pełną swobodę w doborze roślin następczych, idealny wybór do zbóż uprawianych przed wysiewem rzepaku, buraków lub roślin warzywnych.
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA
 • Preparat zapewnia pełną skuteczność nawet w trudnych warunkach pogodowych.
 • Szybkie wnikanie do rośliny poprawia odporność na zmywanie
 • Konkurencyjność chwastów zostaje wyeliminowana krótko po zabiegu