FUSILADE FORTE 150 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych i sadowniczych,oraz do zwalczania perzu w zespole upraw pożniwnych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

150 g fluazyfopu-P-butylowego (związek z grupy arylofenoksykwasów) w 1 litrze środka wspomaganego przez unikalną technologię Iso link.

Specyfikacja produktu

STOSOWANIE

Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

Chwasty wrażliwe na środek:
w dawce 0,5-0,75 l/ha, np.: samosiewy zbóż,
w dawce 0,75-1 l/ha, np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina.
w dawce 2-2,5 l/ha, np.: perz właściwy, wiechlina zwyczajna.

Chwasty odporne, np.: rośliny dwuliścienne, wiechlina roczna.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.
Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu.

TECHNOLOGIA ISO-link

W preparacie FUSILADE FORTE 150 EC po raz pierwszy zastosowano opatentowaną technologię łączenia substancji biologicznie czynnej (150 g fluazyfopu-P-butylu w 1 litrze preparatu) z substancjami wspomagającymi o nazwie ISO-link w celu osiągnięcia najwyższych wartości takich cech preparatu jak szybkość przenikania, skuteczność działania i bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej jednocześnie. Dzięki zastosowaniu powyższej technologii ciecz robocza preparatu przybiera postać wielokrotnej emulsji, co wpływa znakomicie na równomierne pokrycie powierzchni ro- śliny po zabiegu i radykalnie zwiększa przyczepność preparatu do powierzchni rośliny zwalczanej (mniejsze straty z powodu ociekania), nawet w warunkach uciążliwych dla działania preparatu.
Dzięki technologii ISO-link każda cząsteczka substancji aktywnej jest ściśle związana z kompleksem substancji powierzchniowo czynnych, które wspomagają jej szybkie, ale i całkowite przedostawanie się do wnętrza rośliny.

Technologia ISO-link zapewnia

 • dokładne pokrycie powierzchni chwastów,
 • przyleganie nawet do trudno zwilżanych powierzchni
  pokrytych woskiem lub włoskami,
 • szybkie wchłanianie substancji biologicznie czynnej z powierzchni rośliny,
 • szybkie działanie preparatu – szybsze zniszczenie chwastów,
 • długotrwałe działania na chwasty wieloletnie,
 • bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej,
 • odporność na zmywanie przez deszcz,
 • zwiększoną skuteczność w warunkach suszy,
 • możliwość stosowania w mieszaninach z innymi preparatami.