GRODYL 75 WG

Herbicyd

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego:

stosowany nalistnie, jest przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (szczególnie przytulii czepnej)w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, życie.

Działanie

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez korzenie oraz liście chwastów i przemieszany w roślinie, powodując wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-18 dni. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Środek zwalcza przytulię czepną niezależnie od fazy rozwojowej.

Specyfikacja produktu

UPRAWA / AGROFAG / ZALECANA DAWKA
UprawaAgrofagZalecana dawka
Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jareChwasty dwuliścienneMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozimeChwasty dwuliścienneMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-40 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
STOSOWANIE PRODUKTU
Jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare
Zwalczane agrofagi
  • Chwasty dwuliścienne
DawkaMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Rodzaj zabieguZalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UwagiZalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
Uwagi ogólneŚrodek stosować od fazy 5 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 15-29)
Rośliny następczeŚrodek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę, pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki. Nie uprawiać lucerny i koniczyny.
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime
Zwalczane agrofagi
  • Chwasty dwuliścienne
DawkaMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-40 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Rodzaj zabieguZalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UwagiZalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwagi ogólneGrodyl 75 WG stosować wiosną, po rozpoczęciu wegetacji, od początku fazy gdy widoczne jest 5 rozkrzewienie do końca fazy drugiego kolanka (BBCH25 -32) Środek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5˚C Dawkę środka należy dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej. Wyższe dawki środka Grodyl 75 WG zalecane są, gdy środek jest stosowany samodzielnie lub gdy stosowany jest bardzo wczesną wiosną (niskie temperatury).
Rośliny następczeŚrodek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę, pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki. Nie uprawiać lucerny i koniczyny.