Ikanos 040 OD

Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) –40 g/l (4,36%)

Specyfikacja produktu

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Ikanos 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła
i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

  • Chwasty wrażliwe

chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, włośnica sina, włośnica zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowa.

  • Chwasty średnio wrażliwe

perz właściwy, sorgo alpejskie.

  • Chwasty odporne

przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowy, psianka czarna oraz chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
UprawaZaleceniaDawka
kukurydzaZabieg wykonać po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga!

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:

  • zboża – po 3 miesiącach – na glebach kwaśnych lub po 9 miesiącach – na glebach obojętnych i zasadowych,
  • strączkowe – po 9 miesiącach,
  • lucernę – po 12 miesiącach.

Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.