LUMAX 537,5 SE

Środek chwastobójczy przeznaczony do przedwschodniego i powschodzącego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

SUBSTANCJE CZYNNE
Terbutylazyna: 6-chloro-N-(1,1-dimetyloetylo)-N’-etylo-1,3,5-triazino-2,4-diamina; Mezotrion: 2-[4-(metylosulfonylo)-2-nitrobenzoilo]- cykloheksano-1,3-dion; S-metolachlor: (S)-2-chloro-N-(2-etylo-6-metylofenylo)-N-(2-metoksy-1-metyloetylo)acetamid

ZALETY

·      szerokie okno stosowania – zabieg możesz wykonywać przedwschodowo i wcześnie powschodowo (do fazy 3 liści)
·      kompleksowe działanie – połączenie 3 substancji aktywnych zapewnia skuteczne zwalczanie najważniejszych chwastów jedno i dwuliściennych
·      doskonałe dotarcie do chwastów – preparat działa nalistnie oraz przez glebę, zapewniając wyjątkową skuteczność w walce z chwastami
·      bezpieczeństwo dla roślin uprawnych – nie powoduje fitotoksyczności

Specyfikacja produktu

ZASTOSOWANIE

Środek chwastobójczy, w postaci zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.