MODDUS 250 EC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu stosowany do zbóż.

SUBSTANCJA AKTYWNA

Trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 250 g w 1 litrze środka.

ZALETY

  • Skutecznie zapobiega wyleganiu łanu powodowanemu przez różne czynniki – zapobiega wydłużaniu się roślin – wzmacnia system korzeniowy – wzmacnia źdźbło rośliny
  • Może być stosowany we wszystkich gatunkach zbóż, od fazy krzewienia, aż do fazy liścia flagowego
  • Zwiększa efektywność fotosyntezy
  • Zapewnia lepsze wykorzystanie wody i nawożenia mineralnego Umożliwia uzyskiwanie najwyż- szych plonów

Specyfikacja produktu

ZASTOSOWANIE, TERMINY I DAWKI

Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta, pszenżyta ozimego, owsa siewnego i jęczmienia jarego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego.

Zboża ozime i jare

1. Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39).

Środek Moddus 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach: Moddus 250 EC – 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL – 1 l/ha.

Termin stosowania: Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33). Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1 Środek Moddus 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych: w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) – dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) – dawka 0,3 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 2.

2. Jęczmień ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

3. Żyto

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39). Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

4. Pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32). Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

5. Pszenica jara

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29–39). Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

6. Jęczmień jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

7. Owies siewny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34). Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka, w dawkach: Moddus 250 EC – 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL – 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste