Mycosan

Nowoczesny preparat wiążący i rozkładający mikotoksyny

Co to jest Mycosan

 • Produkt powstał na bazie substancji bardzo dobrze wiążących toksyny, ze względu na ich specyficzną budowę krystaliczną. W ten sposób mikotoksyny raz związane z produktem, są usuwane z organizmu bez możliwości pozostawienia ich resztek,
 • Mieszanina enzymów powoduje, że toksyny łatwiej rozpuszczają się w wodzie, przez co łatwiej wiążą się z produktem,
 • Dodatek enzymów ma jeszcze jedno znaczenie – te toksyny, które nie zostaną zawiązane z produktem w sposób bezpośredni, będą usunięte z organizmu poprzez proces inaktywacji enzymatycznej,
 • Enzymy pozwalają też na poprawienie ogólnej dostępności składników żywieniowych, poprzez zwiększenie ich strawności co skutkuje dostarczeniem zwierzętom większej ilości energii. Energia wykorzystana jest w walce z negatywnymi skutkami działania toksyn.

Zalety:

 • Wiąże toksyczne mikotoksyny
 • Eliminuje uszkodzenia organów wewnętrznych
 • Poprawia ogólny stan zdrowia zwierząt
 • Mniej biegunek i problemów pokarmowych
 • Wyższa wydajność i dłuższy czas użytkowania
 • Wyższa opłacalność produkcji

Działanie Mycosan

 • Związki czynne wiążą mikotoksyny poprzez mineralny nośnik i enzymy.
 • Zahamowanie toksyczności mikotoksyn następuje w układzie trawiennym
 • Zapobiega rozwojowi pleśni w paszy poprzez zablokowanie mikotoksyn
 • Zwiększa metabolizm i przemiany wątrobowe, dzięki czemu następuje
  szybsze usunięcie szkodliwych toksyn z organizmu zwierzęcia
 • Zwiększa odporność i eliminuje ryzyko wystąpienia biegunek

Podwójne właściwości

Mycosan łączy w sobie siłę substancji wiążących toksyny oraz zdolność enzymów do eliminowania mikotoksyn.

Mycosan jest mieszaniną substancji oraz enzymów, wykazujących szczególne
zdolności wiązania mikotoksyn. Najczęstszą przyczyną zakażeń zbóż, soi
oraz ziarna kukurydzy są grzyby (Aspergillus, Penicillium oraz Fusarium Gibberella).
Nie ma substancji, która wiązałaby wszystkie znane toksyny jednocześnie.
Dlatego preparat składa się z kilku składników, by maksymalizować zdolność detoksykacji.

Efekt!
Mikotoksyny związane z preparatem Mycosan są wydalane z organizmu wraz z kałem.

Dawkowanie Mycosan
Profilaktycznie należy dobrze wymieszać paszę z preparatem Mycosan w ilości 1 kg na tonę paszy. Gdy podejrzewamy, że nasze zboże może być skażone mikotoksynami zwiększamy dawkę do 2 kg.