PYTON CONSENTO 450 SC

Fungicyd

PYTON CONSENTO 450 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka i alternariozą.
W roślinie działa systemicznie i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Specyfikacja produktu

UPRAWA / AGROFAG / ZALECANA DAWKA
UprawaAgrofagZalecana dawka
ZiemniakZaraza ziemniaka1,7-2,0 l/ha
ZiemniakAlternarioza ziemniaka1,7-2,0 l/ha
STOSOWANIE PRODUKTU
Ziemniak
Zwalczane agrofagi
  • Alternarioza ziemniaka
  • Zaraza ziemniaka
Dawka1,7-2,0 l/ha
UwagiZalecana ilość wody 200-400 l/ha, maksymalnie do 3 zabiegów w sezonie.
Uwagi ogólneZabieg wykonać zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów na liściach ziemniaka. W razie potrzeby powtórzyć po 7-14 dniach dla alternariozy, dla zarazy ziemniaka 10-14 dni. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego nasilenia choroby. W przypadku zarazy ziemniaka, środek stosować zapobiegawczo: – na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach – na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
Zalecany zabiegAlternarioza – Zalecana dawka: 1,7-2,0 l/ha – Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Wyższą dawkę stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą. Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci – Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Zaraza ziemniaka – Zalecana dawka: 1,7-2,0 l/ha – Zalecana ilości wody: 200-400 l/ha Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o rozwiniętej naci – Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste