REGLONE 200 SL

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego) oraz do desykacji rzepaku ozimego, a także zwalczania zachwaszczenia wtórnego na plantacjach ziemniaka.

Środek działa kontaktowo i przemieszcza się w ograniczonym stopniu w roślinie. Niszczy naziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają jego skuteczności. Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyśpieszają jego działanie. Środek traci aktywność po zetknięciu się z glebą w ciągu 1-3 dni. Najszybciej następuje to na glebie gliniastej.

SUBSTANCJA AKTYWNA

Dikwat w formie dibromku dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 g/l (16,71%)

Specyfikacja produktu

ZASTOSOWANIE

– desykacja – niszczenie naci ziemniaczanej: Reglone 200 Sl stosuje się w celu polepszenia jakości bulw, przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw oraz ułatwienia pracy maszynom (kopaczkom, kombajnom) podczas zbioru bulw ziemniaka.

– desykacja (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona – plantacje nasienne rzepaku ozimego: desykacja rzepaku ozimego wyrównuje dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego. Zmniejsza skłonność łuszczyn do pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.