RUBIN SX 50 SG

Herbicyd  do kompleksowego zwalczania miotły zbożowej

Rubin SX 50 SG to herbicyd w formie jednorodnych i rozpuszczalnych granul sporządzonych w technologii SX. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Rubin SX 50 SG to herbicyd przeznaczony do kompleksowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w jednym zabiegu, w terminie wiosennym,  w zbożach ozimych.

Zalety środka Rubin SX 50 SG :

  • Środek do kompleksowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych (ponad 40 gatunków)
  • Możliwość zastosowania w szerokim przedziale czasowym, praktycznie niezależnie od temperatury. To znacząco ułatwia wykonanie zabiegu, nie tylko ze względu na zmienne warunki pogodowe, ale również ze względu na możliwość przeprowadzenia zabiegu w chwili, gdy na polu można już dokładnie ocenić stan zachwaszczenia.
  • Dzięki technologii SX substancje aktywne zawarte w środku Rubin są szybciej wchłaniane przez chwasty, co pozwala na optymalną skuteczność działania
  • Dzięki technologii SX mycie opryskiwacza po wykonaniu zabiegu środkiem Rubin jest szybsze, łatwiejsze i tańsze –  trwa krócej, nie wymaga stosowania dodatkowych środków czyszczących, a zużycie wody jest kilkukrotnie mniejsze niż przy stosowaniu innych herbicydów
  • Adjuwant Trend 90 EC jest dodawany bezpłatnie do środka Rubin SX, dzięki czemu obniża się koszt zabiegu
  • Doskonały środek w integrowanej ochronie roślin