Snajper 600 SC

Środek chwastobójczy koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH
chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500g/l (42,71 %)
diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 100g/l (8,54 %)

Specyfikacja produktu

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Snajper 600 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamując biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów). Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do chwastów później wschodzących.

  • Chwasty wrażliwe

bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity

  • Chwasty średnio wrażliwe

mak polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
UprawaZaleceniaDawka
pszenica ozimaŚrodek stosować od fazy szpilkowania zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH 10-29).1,25-1,5 l/ha
jęczmień ozimyŚrodek stosować od fazy 3 liścia zbóż do końca fazy krzewienia
(BBCH 13-29).
pszenżyto ozime

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI

  • Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
  • Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
  • Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.
NASTĘPSTWO ROŚLIN

Snajper 600 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu 20 cm orki można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary oraz len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie uprawiać buraków cukrowych.