Stabilan 750 SL

Środek z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Stabilan 750 SL stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, owsa oraz rzepaku ozimego.Stabil an 750 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż, w rezultacie zapobiegając ich wyleganiu. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia mechaniczny zbiór. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porastania.
Stabilan 750 SL zastosowany jesienią hamuje wzrost i ogranicza wyleganie rzepaku ozimego, zwiększa ilość rozgałęzień i łuszczyn na jednej roślinie, co wpływa korzystnie na plonowanie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 750 g/l (65,56%)

Specyfikacja produktu

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w warunkach glebowo – klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania.

Rośliny rolnicze

UprawaZaleceniaDawka
pszenica ozimaOpryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia (BBCH 30-31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenicy.odmiany skłonne do wylegania
1,8-2,0 l/ha
odmiany mniej podatne na wyleganie
1,2-1,8 l/ha
pszenica jaraOpryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia(BBCH 30-31). Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.1,2 l/ha
pszenżyto ozime(odmiany o długiej słomie)Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy pierwsze kolanko jest conajmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do momentu, gdy 2 kolanko jest conajmniej 2 cm nad kolankiem 1 (BBCH 31-32).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenżyta
1,5-2,0 l/ha
żyto ozime
Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło, od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego, gdy liść flagowy jeszcze nie jest rozwinięty, kłos zaczyna pęcznieć (BBCH 31-37).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszych terminach.
1,5-2,0 l/ha
owiesOpryskiwać w fazie strzelania w źdźbło od fazy pierwszego do fazy piątego kolanka (BBCH 31-35).1,5 l/ha
rzepak ozimyOpryskiwać rośliny jesienią, w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16)0,5-0,75 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

OKRES KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
nie dotyczy.