Titus 25WG

Herbicyd – powschodowo zwalcza chwasty w ziemniakach i kukurydzy

Titus 25WG to środek przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku.

Titus 25 WG powschodowo zwalcza chwasty w ziemniakach i kukurydzy. Jest to środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Zawartość substancji biologicznie czynnej: rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.
Titus 25 WG to herbicyd, który efektywnie zwalcza chwasty w ziemniakach i kukurydzy.